• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Koolitused

KYSK_yhislogo_rahandusmin.jpg

TEADE KOP 2017 sügisvooru avamise kohta

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2017 aasta sügisvoor on avatud. Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu. Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu. Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

Maksimaalne toetussumma on 2000 €, minimaalne omafinantseeringu määr on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

Taotlejaks saavad olla avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik ja avalikes huvides tegutsevad sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.

Taotlused koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada paberkandjal Saare Maavalitsuse infolauda hiljemalt 2.oktoobriks kella 16.30 või saata posti teel Saare Maavalitsusse aadressil Lossi tn 1 93819 Kuressaare (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem).

Elektrooniliselt saab digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisadega esitada e-posti aadressile: info@saare.maavalitsus.ee hiljemalt 2.oktoobril kell 16.30.


Infopäev toimub Saare Maavalitsuse saalis 20. septembril algusega kell 10.00

Eelregistreerimine ja lisainfo:

Saare Maavalitsuses tel 45 20 546, annika.prei@saare.maavalitsus.ee (Annika Prei) või

SAK tel 45 20 573, helje@sasak.ee (Helje Pent).

.

Täpsem info programmist (ka taotlusvormid ja juhendid) on saadaval KÜSK kodulehel.

_______________________________________________________________________________________________

Tuletame meelde, et Kohaliku omaalgatuse programmi sügisese taotlusvooru tähtaeg on juba 1.oktoobril kell 16.30.

Kes soovib oma piirkonnas mõnd elukeskkonna, kogukonna teenuse või kogukonna enda arendamise projekti ette võtta ja ei ole end veel taotlusvooru võimaluste, tingimuste ja muu vajalikuga kurssi viinud, siis nüüd on selleks tagumine aeg. Kogu vajaliku info taotlemiseks saad siit.

Nagu varemgi, on ühe projekti toetuse piirsumma 2000 eurot.

Et mitte (aja)hätta sattuda ja igasugu ettetulevaid vigu vältida, soovitame kõigil aegsasti ja julgelt pöörduda tehniliste küsimustega oma maavalituse (kontaktid leiate siit) või KÜSKist Tarmo Treimanni poole (tarmo@kysk.ee, tel: 656 0487; 5301 3652). Sisulist, projekti koostamise abi annavad maakonna arenduskeskuste MTÜ konsultandid.

_______________________________________________________________________________________________


Seoses Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru avanemisega korraldab Saare Maavalitsus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga 12. septembril 2016.a. Saare Maavalitsuse saalis algusega kell 13.00 INFOPÄEVA

KÜSK koordinaator Tarmo Treimann tutvustab KOP –ile lisaks ka maakondlikku turvalisuse taotlusvooru.

Eelregistreerimine ja info KOP sügisvooru kohta: Annika Prei, annika.prei@saare.maavalitsus.ee , tel 452 0546, 520 1606, Saare Maavalitsuse kabinet 12 (puhkus 26.08-08.09.2016).

Turvalisuse taotlusvooru kohta info: Karl Tiitson, tel 452 0511 karl.tiitson@saare.maavalitsus.ee

Maale Elama eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Saarte Koostöökogu