• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Saare maakonna majanduse ülevaade

Saaremaa majandusülevaate koostamise aluseks on SA Saaremaa Arenduskeskuse poolt aastatel 2010-2013 läbiviidud uurimuslikud tööd.

Algandmetena on kasutatud äriregistrist saadud tabeleid, mis sisaldavad andmeid Saare maakonna ettevõtete kohta (va FIEd).

Osade tööstussektorite detailsemates analüüsides on tehtud muudatused, mis tulenevad sellest, et osad ettevõtted, mis tegutsevad Saare maakonnas ja on registreeritud kusagile mujale on uurimuses kajastatud ning osa, mis on registreeritud Saare maakonnas aga tegutsevad mujal on maakonna ettevõtlusest maha arvatud. Andmete täpsustamise huvides on kasutatud ettevõtete poolt esitatud majandusaasta aruandeid ja ka muid statistilisi andmebaase ja uuringuid.

Käesoleva ülevaate majandusandmeid ja allikaid kasutades palume viidata töö autoritele.

Maale Elama eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused