• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Tunnustamine

SA Saare Arenduskeskus tunnustab Saare maakonna parimaid kodanikeühendusi järgmistes kategooriates:

  • KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.
  • KENA MÖTE - tunnustatakse inimest, ühendust, projekti, mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi.
  • KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul.
  • KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.
  • KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut.

Eesmärk

Tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt elluviidud mõjukaid projekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse. Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati (võib ka esitada iseennast).

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

Auhinnad antakse üle iga-aastasel Kodanikupäeva tunnustusüritusel, 2018. aastal toimus üritus “100 a. kodanikuühiskonda Saare maakonnas” 29. novembril 2018.a. algusega kell 11:00 Suure Tõllu Puhkekülas.

Kandidaate sai esitada kuni 12. november 2018 e-mailile: helje@sasak.ee või telefonil 45 20 573.2018

KENA KODANIKUÜHENDUS - MTÜ Vätta Külade Selts

Antud ühingu eesmärgiks on saanud turvalisus ja jäätmemajandus. Lisaks turvalisusele lööb selts kaasa „Südamenädala“ üritustele. Selts püüab rohkem rõhku hakata pöörama just vanade traditsioonide tutvustamisele läbi erinevate rahvakalendri tähtpäevade. Ise nad ütlevad, et meie selts ei saaks toimida ilma liikmete ja heade toetajate abita.

KENA MÕTE – MTÜ Tagamõisa

Tegemist on ühe vana tuuliku taastamisega. Veski sisemised agregaadid valmisid 2017 aastal LEADER-programmi toetuse abiga. Tuulik on igal ajal kogukonna kasutada. Küla üritused seotakse tuulikuga, et lisada piirkonnale atraktiivsust ja väärtustada kultuuripärand. Antud tuulik on viies jahvatamisvõimekusega tuulik Saaremaa

KENA ALGATUS – MTÜ Kaarma Külad

Antud selts leidis nutika võimaluse oma bussipeatuste valgustamiseks pimedal ajal, võttes appi päikeseenergia. Päikesepaneelid said kogukonna initsiatiivil kuus bussiootepaviljoni. Selts ei jäänud lootma omavalitsuse abile, vaid võttis initsiatiivi oma kätte ja tegi ära.

KENA TEGU – MTÜ Pihtla Lapsed

Antud ühing sai Vabariigi Presidendi tunnustuse osaliseks. Püha Soobiku Avastusterada tunnustati „Eesti kaunis kodu 2018“ konkursil tervise- ja spordirajatiste eripreemiaga. Selle raja loomisel osales kümneid piirkonnaga seotud inimesi, kes kõik andsid oma panuse, et lastel ja ümberkaudsel rahval oleks kodu lähedal üks mõnus rada, kus loodust vaadelda ja tundma õppida.

KENA KOOSTÖÖ – Kõljala POÜ

Antud põllumajandusühistule on oluline, et elu maal kestaks. Ühistu toetab alati hea nõu ja tehnikaga. Kui on vaja korrastada külamaja ümbrust või külaplatsi, tullakse alati appi. Ühistu on toetanud ka külamajja köögitehnika soetamist.


Saare Arenduskeskuse tänukirjad meeldiva ja eduka koostöö eest:

MTÜ Käesla Arenguselts

Leo Filippov

OÜ Mönus Villem

Muhu Muuseum

MTÜ Saaremaa Merispordi Selts

MTÜ Tagavere Optimistid

MTÜ Kaks Kala

Suure Töllu Puhkeküla

Veeve Kaasik

Tõnis Kipper2017

KENA KODANIKUÜHENDUS

MTÜ Muhu Pärandikool - ühing on algatanud mitmeid toredaid ja jätkusuutlikke projekte, olles suurepärane projekti vedaja ja koostööpartner. Suur eeskuju, kuidas saab ühiselt koos toredamalt ja suuremalt. MTÜ tegevus aitab mõista ühiste tegemiste jõudu, organisatsiooni panus kohaliku elu tegemistesse on väga suur.

KENA MÕTE

perekond KIRSS - sel suvel avati Kuressaares omalaadne keskaja elamuskeskus, mis pakub külastajaile tegevust alates käsitööst kuni relvade ja piinariistadega tutvumiseni välja. Vähetähtis pole ka see, et hoone sisustuse ja eksponaadid on koos abiliste ja perega suures osas ise ehitatud.

KENA ALGATUS

MTÜ Triigi Filharmoonia - ühing on hakkama saanud vahva kontserdipaiga loomisega Saaremaale, kellel on olnud intensiivne suvehooaeg, millele eelnes pikk ja põhjalik ettevalmistus. Nüüd on olemas koht, kuhu tulevad ka maailmakuulsad muusikud.

KENA TEGU

MTÜ Randvere Heaks - ühing, kes on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühiseid tegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

KENA KOOSTÖÖ

Osaühing Javicar - ettevõte, kes organiseeris Saare Invaühingule päevaga kogu vajamineva puitmaterjali nii põrandate kui seinte jaoks ja selle kõik koos transpordiga ning sponsorluse korras. See oli hindamatu abi kogukonnale.

Saaremaa Arenduskeskuse tänukirjad meeldiva ja eduka koostöö eest:

Lääne-Saare Vallavalitsus

Kihelkonna Vallavalitsus

Kuressaare Linnavalitsus

Laimjala Vallavalitsus

Leisi Vallavalitsus

Muhu Vallavalitsus

Mustjala Vallavalitsus

Orissaare Vallavalitsus

Pihtla Vallavalitsus

Pöide Vallavalitsus

Salme Vallavalitsus

Torgu Vallavalitsus

Valjala Vallavalitsus

Saare Maavalitsus

MTÜ Saarte Koostöökogu

OÜ Arensburg

Suure Töllu Puhkeküla

Annika Prei

Merike Toose

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused