• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Ühisnädal Saaremaal 2018

Tunnustusüritus “100 a. kodanikuühiskonda Saare maakonnas”


SA Saare Arenduskeskus kutsub teid osalema tunnustusüritusel “100 a. kodanikuühiskonda Saare maakonnas”, 29. novembril 2018.a. algusega kell 11:00 Suure Tõllu Puhkekülas.

Tunnustusüritus toimub üle-eestilise Ühisnädala raames ning üritust Saaremaal koordineerib SA Saare Arenduskeskus. Ürituse toimumisele aitab kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Siseministeerium.

Maakondade ürituste infot vaata SIIT.

Ürituse lõpetame parimate tunnustamisega.

Üritus on tasuta ja eeldab eelregistreerimist (kohtade arv on piiratud).

Registreerida saab hiljemalt 19. novembriks 2018.a. e-mailile: helje@sasak.ee või tel: 45 20 573.

Ürituse kava on täpsustamisel.


SA Saare Arenduskeskus ootab kandidaate Saare maakonna parimate kodanikuühenduste tunnustamiseks

EESMÄRK:

Tunnustada edukalt tegutsevaid kodanikuühendusi ja nende poolt ellu viidud mõjukaidprojekte ja kodanikuühiskonna arengusse aktiivselt panustavaid isikuid. Teadvustada maakonna inimestele kodanikuühiskonna olulisust ja tunnustada ühenduste poolt antavat panust kohaliku elukeskkonna arendamisse.

Konkursi korraldajaks on SA Saare Arenduskeskus.

Ühte kategooriasse võib esitada mitu kandidaati (võib ka esitada iseennast).

Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev informatsioon:

  • esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi);
  • märgitud esitatav kategooria;
  • selgitus, miks just see kandidaat või kandidaadid esitatakse;
  • soovi korral võib lisada kandidaadi kohta esitamist toetavaid lisamaterjale (fotod, artiklid jms).

KATEGOORIAD:

KENA KODANIKUÜHENDUS – tunnustatakse vähemalt 2 aastat tegutsenud ühendust, mis on silma paistnud kohaliku elu edendamisega, kutsunud ellu kogukonda kaasavaid ühistegemisi ja projekte, on olnud koostööaldis teiste ühendustega, ettevõtete ja omavalitsustega ning omab head mainet piirkonna elanike seas.

KENA MÕTE – tunnustatakse inimest, ühendust, projekti,mis või kes on kandnud uudset ja edasiviivat ideed, mis on toetanud kodanikuühiskonna arengut ja võimalusi

KENA ALGATUS – tunnustatakse kodanikualgatusena alguse saanud tegevust, mis on saanud arvestatava kandepinna ja tõusnud esile viimase aasta jooksul

KENA TEGU – tunnustatakse inimest, projekti, objekti, sündmust, teenust vms, mis on viimase aasta jooksul nähtavalt esile tõusnud, on olnud uuenduslik, originaalne, vajalik organisatsioonile, piirkonnale või maakonnale.

KENA KOOSTÖÖ – tunnustatakse kodanikuühenduse tegevust toetavat partnerit, sh omavalitsust, ettevõtet, eraisikut.


Kandidaadid palume esitada hiljemalt 12. novembriks 2018 e-mailile: helje@sasak.ee või telefonil 45 20 573.

Auhinnad 2018 antakse üle üritusel „100.a. kodanikuühiskonda Saare maakonnas“, mis toimub 29. november 2018.a. Suure Töllu Puhkekülas, Lilbi küla, Lääne-Saare vald.

Lisainfo: Helje Pent, helje@sasak.ee, 45 20 573.

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused