• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

BASIS projekt 2011-2013

Building up Availability of SME Internationalisation Services (BASIS)

Euroopa Komisjoni (Central Baltic Interreg IV A programm) poolt rahastatava projekti BASIS (Building up Availability of SME Internationalisation Services)põhieesmärk on otsida võimalusi väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahvusvahelistumise toetamiseks, kuna tihti on äritegevuse laiendamine välisturgudele just väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks eriti keeruline. Teine oluline eesmärk on avalike äriteenuste kättesaadavuse suurendamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele kohalikul tasandil. Lisaks on tähtis, et ärinõustajad oskaksid ära tunda ettevõtteid, kellel on potentsiaali rahvusvahelistel turgudel tegutsemiseks.

Projekti kõige olulisem ülesanne on koolitada ärinõustajaid, kes suudaks nõustada ettevõtteid rahvusvahelistumisel. Selleks püütakse lahendada probleeme ja rakendada tegevusi mitmel tasandil: eelkõige on vaja tõsta nõustajate teadmisi ja arendada nende võimeid tundmaks potentsiaalseid tooteid või teenuseid, mis võiksid olla rahvusvaheliselt edukad. Piirkondlikel arenduskeskustel on vaja luua uusi organisatsiooni ja asukohapõhised tegevusmudeleid, mis aitaksid neil pakkuda kõrgekvaliteedilisi rahvusvahelistumise teenuseid. Seejärel otsitakse rahvusvahelistumisest huvitatud ettevõtteid ja viiakse nad kokku kvalifitseeritud nõustajatega. Ja lõpuks otsitakse uusi viise, kuidas ergutada ettevõtteid rahvusvahelistel turgudel tegutsema.

Projekt BASIS alustas oma tegevust 1.jaanuaril 2011. aastal. Projektis osaleb 14 partnerit Eestist, Lätist, Rootsist ja Soomest. Partnerite seas on ülikoole ning regionaalseid arenduskeskusi. Eestist osalevad projektis Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond, SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Saaremaa Arenduskeskus ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus. Projekti juhtpartner on Turu Ülikooli Brahea Koolitus- ja Arenduskeskus Soomes. Projekt kestab kokku kolm aastat, avaseminar toimub Tallinnas 4. ja 5. aprill 2011.

Täpsemat infot projekti kohta leiab veebilehel: www.ttu.ee/basis

Maakondlikud arenduskeskused