• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Sotsiaalteenused

Sotsiaalministeeriumi tellimusel, Euroopa Liidu Sotsiaalfondi toetusel meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ kaardistasid arenduskeskused sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise hetkeolukorra maakondade lõikes ja tõid maakondlikes analüüsides välja sotsiaalteenuste osutamise ja arendamise vajadused perioodil 2016-2020.

Sotsiaalministeeriumi ja arenduskeskuste partnerluse põhjuseks oli ka vajadus määratleda omavalitsuse piiridest suuremate koostööpiirkonnad teenuste pakkumiseks taotlusvoorude avamise eeltingimusena.

Sotsiaalhoolekande teenuste maakondlik kaardistus toimus ajavahemikul november 2015 – jaanuar 2016.

Uuriti:


 • Demograafilised trendid
 • Ülevaade pakutavatest teenustest
 • Teenusvajaduse hindamine
 • Teenuse delegeerimise praktikad
 • Teenuste integreerimise praktikad
 • Teenuste kättesaadavus
 • Teenuste rahastamisallikad
 • Teenuste kvaliteediarendus
 • Peamised probleemid teenuste osutamisel ja arendamisel
 • Teenuste arendusplaanid

Saaremaa kaardistuse lõppdokument PDFis.


Maakondlik analüüs, mida koostati 2016 aasta esimestel kuudel, käsitles järgmisi teemasid:

 • Kuidas on planeeritud tagada koordineeritud sotsiaalteenuste osutamise protsess soovitud tulemuste saavutamiseks?
 • Kuidas edendatakse KOV üksuste koostööd piiriüleste teenuste osutamisel ning suurendatakse teenuste kättesaadavust?
 • Koostöö teiste sektoritega, esindusorganisatsioonidega ja huvigruppidega, nägemus huvigruppide kaasamisest;
 • Tegevused ja teenused, mida on plaanis eelisarendada erivajadustega, hoolduskoormusega ja toimetulekuraskustes inimestele (sõltumata avatud taotlusvoorust);
 • Rahastamisallikad ja- viisid hoolekandeteenuste arendamisel ja osutamisel;
 • Teenuste osutamise toimepiirkonnad
Lõppdokument PDFis
Arenduskavatsused excelis
Üleriiklik analüüs PDFis
Sotsiaaltranspordi mudelite aruteluversioon SOM15.06.16 PDF
Maakondlikud arenduskeskused