• Saaremaa on parim koht teie ettevõtte arenguks!

Teenused kodanikuühiskonnale

KÜSK hakkab koordineerima maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultante

Alates 1. juunist koordineerib KÜSK maakondlikes arenduskeskustes töötavate vabaühenduste konsultantide võrgustikku, võttes selle ülesande üle Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt. Muudatus aitab tagada, et kodanikuühendustele pakutavad tugiteenused oleksid tõhusad ja jõuaksid
paremini sihtrühmani.

„Vabaühenduste konsulteerimise koordineerimine KÜSKi kaudu võimaldab meil senisest paremini tajuda nende vajadusi ja operatiivselt reageerida ühenduste ootustele nii nõuannete, tugitegevuste kui ka rahastamise kaudu,“ kommenteerib KÜSKi juhtaja Agu Laius valdkonna ülevõtmist EASilt. Teenused, mida konsultandid vabaühendustele pakuvad, jäävad samaks.

Igas maakonnas töötavad vabaühenduste konsultandid pakuvad kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi nende kogu arengutsükli ulatuses ning kannavad hoolt, et vabaühendustele oleks kõikjal Eestis tegutsemiseks soodne keskkond. Muuhulgas nõustavad nad vabaühenduste juhtide inspireerimise, organisatsiooni asutamise ja lõpetamise, tegevusvõimekuse tõstmise jpm teemadel.

Arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide poolt pakutav info, sealhulgas korduma kippuvad küsimused, teave lähenevate koolituste ja saabuvate projektikonkursside tähtaegade kohta ning olulisemad kodanikuühiskonna valdkonna uudised, on koondatud portaali mty.arenduskeskused.ee. Vabaühenduste konsultantide kontaktid on leitavad SIIT.

Konsultatsiooni- ja infotegevused on igas maakonnas kõikidele
vabaühendustele tasuta. Seda toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

marten-lauri-e1441781941462.jpg

Marten Lauri

MTÜ konsultantide koordinaator SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
marten@kysk.ee
656 0487; 5907 4104

Teenused kodanikuühiskonnale

SA Saaremaa Arenduskeskus (SAK) pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
  • eestvedajate inspireerimine
  • organisatsiooni asutamine
  • organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
  • ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
  • ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
  • ühingu projektide nõustamine
  • organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

SAK aitab kaasa kodanikuühenduste tegutsemisele maakonnas ning loob eeldused kodanikualgatuse tekkeks või arenguks. Selleks jagab SAK infot kodanikuühiskonnas toimuvast maakonnas ja maakonnale.

Konsultatsiooni- ja infotegevusi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja siseministeerium.

Nõustamisele tulles palun lepi eelnevalt aeg kokku!

placeholder.png

Helje Pent

MTÜ konsultant
helje@sasak.ee
45 20 573

MAKIS

MAKIS on interaktiivne keskkond mittetulundusühendustele, mille kaudu on võimalik end kursis hoida mittetulundusühendusi puudutavate uudiste ja rahastusvõimalustega, samuti erinevates maakondades toimuvate põnevate sündmuste ja koolitustega. Lisaks leiab MAKISest mitmeid olulisi artikleid ja juhendeid mittetulundusühenduse asutamise ja tegutsemise kohta.

MAKIS keskkond sünnib maakondlike arenduskeskuste võrgustiku koostöös ning Euroopa Sotsiaalfondi ja Siseministeeriumi rahastatud "Mittetulundusühenduste maakondlike tugistruktuuride toetamise programmi" raames. MAKIS keskkonna valmimist koordineeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Maakondlikud arenduskeskused