Uuringud / Analüüsid

Hydrogen Ecosystem on the Estonian Islands

Saare maakonna ettevõtluskeskkonna ülevaade 2022

Lääne-Eesti saarte biosfääriala programm ja tegevussuunad aastani 2030

Clean energy for EU: Regulatory barriers in Estonia: findings and recommendations

Avamere tootmisparkide personali- ja koolitusvajaduse kaardistamine

Lääne-Eesti regiooni bioressursside väärindamise tegevuskava

Lääne-Eesti vesiviljeluse ja ringmajanduse teostatavusuuring 2020-30

Lääne-Eesti saarte energiapõhise säästva arengu potentsiaali analüüs

Saaremaa meretuuleparkide visualisatsioonid, detsember 2021

Saare maakonna ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna kaardistamine ning ülevaade 2020

Mereala planeeringu ühispöördumine

Lääne-Eesti vesiviljelus ja ringmajandus (ENG)

SECAP – energia ja kliimakavad

Saaremaa valla valdkondlikud arengukavad

Saaremaa valla arengukava 2019–2030

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030

Saare maakonna majanduse ülevaade

Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuring 2019

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse uuringud

’’Islands of innovation’’ 2019 Küsitlusuuring Saaremaa noorte seas

Hoolekandeteenuste uuring

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir