Orissaare Vallavalitsus otsib peremeest Illiku laiul asuvatele kinnistutele

Orissaare Vallavalitsus otsib eelläbirääkimiste pakkumise teel peremeest Orissaare alevikus Illiku laiul asuvatele kinnistutele. Kinnistutele seatakse hoonestusõigus tähtajaga 35 aastat.

Orissaare Vallavalitsuse 02.02.2017.a korraldusega nr 15 on kinnitatud hoonestusõiguse seadmise tingimused millega saad tutvuda valla kodulehel ja vallavalitsuses abivallavanema juures. Infot küsi telefonil 4545602 või e-postilt margus.pikkor@orissaare.ee


Kui oled huvitatud tee oma pakkumine ühele objektile või kõigile korraga hiljemalt 31.märtsiks 2017.a kella 12.00 Orissaare Vallavalitsusse.

Objektid millele pakkumust esitada:

1. Sadama tn 16 ja Sadama tn 21 - Orissaare sadam

2. Sadama tn 14 ja Sadama tn 14a

3. Sadama tn 17

4. Sadama tn 19


Pakkumise tingimused ja lisad:

Pakkumist koostades on lähtuti Orissaare Vallavolikogu 15.02.2013 otsusega nr 166 kehtestatud Illiku laiu detailplaneeringust.

02.02.2017 korraldus nr 15 "Eelläbirääkimistega pakkumise korras Orissaare vallale kuuluvate kinnistute hoonestusõiguse seadmise tingimuste kinnitamine"


1. Eelläbirääkimistega pakkumise korras Orissaare vallale kuuluvate kinnistute hoonestusõiguse seadmise tingimused (Lisa 1)

2. Lisa 3 Sadama tn 16 ja Sadama tn 21 kinnistutele hoonestusõiguse seadmise tingimused

3. Lisa 7 Sadama tn 16 ja Sadama tn 21 plaan

4. Lisa 4 Sadama tn 17 kinnistule hoonestusõiguse seadmise tingimused

5. Lisa 9 Sadama tn 17 plaan

6. Lisa 5 Sadama tn 19 kinnistule hoonestusõiguse seadmise tingimused

7. Lisa 10 Sadama tn 19 plaan

8. Lisa 6 Sadama tn 14 kinnistule hoonestusõiguse seadmise tingimused. Sadama tn 14 ja 14a käsitleme ühe kinnistuna. Maa mõõdistamine üheks katasriüksuseks teostamisel.

9. Lisa 8 Sadama tn 14 plaan

10. Lisa 11 Orissaare Vallavolikogu 26.01.2017 otsus nr 142 "Vallavara eelläbirääkimistega pakkumisel hoonestusõiguse seadmine"


Lisamaterjali:

Illiku õhust 2016

Toimetaja: MARGUS PIKKOR

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused LEADER_logos_UUS2.png
web by Elixir