ee gb

Uuringud / Analüüsid

Mereala planeeringu ühispöördumine

Lääne-Eesti vesiviljelus ja ringmajandus (ENG)

SECAP – energia ja kliimakavad

Saaremaa valla valdkondlikud arengukavad

Saaremaa valla arengukava 2019–2030

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030

Saare maakonna majanduse ülevaade

Saare maakonna ettevõtjate rahulolu uuring 2019

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse uuringud

’’Islands of innovation’’ 2019 Küsitlusuuring Saaremaa noorte seas

Hoolekandeteenuste uuring

eas_yhevarviline_logo_sinine.jpg KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg Logo_rahandusministeerium.jpg EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne.jpg EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_OIGE.jpg Maakondlikud arenduskeskused
web by Elixir