Teenused ettevõtjatele

Teenused ettevõtjatele

  • Äriideede arendamine ja analüüs
  • Abi ettevõtete loomisel ja registreerimisel
  • Abi äriplaanide koostamisel
  • Finantsprognooside analüüs ja nõustamine
  • Abi toetuse taotlusdokumentide täitmisel
  • Tegevusalane nõustamine alustamisperioodil
  • Baaskoolitus ettevõtjatele
  • Mentorklubi alustavatele ettevõtjatele
  • Ekspordiga alustamise nõustamine

Toetusvõimalusi pakuvad:

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) - 2000. aastal loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) edendab ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Eesti Töötukassa - pakub ettevõtlusega alustamise toetust, palga- ja praktikatoetust

Eesti-Läti Programm - toetab projekte, mis edendavad piirialade (Kurzeme, Vidzeme, Riia ja Pierīga regioonid Lätis ning Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad Eestis) omavahelist koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist. Oodatud on projektid, mis keskenduvad teemadele, mida on mõistlik lahendada piiriüleses koostöös.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu - koordineerib ja nõustab mitmeid Põhja- ja Baltimaade projekte ja toetusi. Viib kokku spetsialiste nii avalikust, erasektorist kui ka mittetulundusühingutest Põhja- ja Baltimaades.

Saarte Koostöökogu (LEADER) - ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Saare maakonnas elavate inimeste huvides. Tegevusgrupi pealmiseks eesmärgiks on edendada arengualgatusi, toetada kultuuri ja keskkonda, mis toetab ning aitab kaasa kohaliku ettevõtluse arengule ja suurendab teadmisi ning toimetulekuvõimet piirkonnas.

Saarte Kalandus - avalikes huvides tegutsev vabatahtlik ühendus, mille eesmärk on kalanduse ja sellega seotud tegevusalade arendamine ning rannakülade elujõu kindlustamine.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir