KIK rahvusvaheline projekt sai Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooniprogrammi “Euroopa Horisont” toetuse

Projekt MarTE, “Meretehnoloogia tippkeskus kestliku sinimajanduse edendamiseks Baltikumis”, kaasab partnereid Eestist ja Lätist ning vältab aastail 2025-2028. MARTE eelarve on 5 miljonit eurot. MarTE projekti eesmärk on edendada säästliku ja keskkonnasõbraliku sinimajanduse arengut Läänemere piirkonnas ning soodustada uute tehnoloogiate kasutuselevõttu kogu meretööstuse väärtusahelas.

Projektiga luuakse piiriülene innovatsioonistrateegia ja seda toetav võrgustik ning arendatakse võimalusi uute tehnoloogiate katsetamiseks Läänemere keskkonnas. Peamiselt keskendutakse sellistele meretehnoloogiate rakendusvaldkondadele nagu avamereenergia, targad meremasinad, arukad sadamad, mereressursside säästlik kasutus ja merekeskkonna seire ning parandamine.

Projekti on kaasatud Eesti ja Läti partnerid erinevatest sektoritest: teadusasutused (TalTech, Tartu Ülikool, Ventspilsi kolledž, Läti mereökoloogia instituut), avaliku sektori asutused (Keskkonnainvesteeringute Keskus, Saare Arenduskeskus, Kurzeme Planning Region, Läti Investeerimis- ja Arenguagentuur), tööstus (Eesti Meretööstuse Liit, Ventspilsi sadam), rannikukogukonnad (WWF, Baltijas Krasti, Saarte Koostöökogu). Projekti nõukokku kuuluvad HELCOMi, Läti Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kliimaministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.

Maakonna arengustrateegiast tulenevalt on sinimajanduses suur spetsialistide puudus, kapitali puudus ja likviidsuse probleem, sadamaarengutes on innovatsioonivõimekus väike ja suur vajadus täiendavate investeeringute järele. Eesmärgina on välja toodud uued innovaatilised ettevõtted avameretööstuses, toimiv aktiivne rahvusvaheline koostöö, sinimajanduse katse- ja õppebaasi arendamine, selged sadamate arenguplaanid, ettevõtete seotus sinibiomajanduse ja meretööstuse väärtusahelates. Täna puudub regionaalse potentsiaali realiseerimiseks vastav strateegiline dokument, mis määraks edasised tegevussuunised. Kõnealune projekt aitab kaasa piirkonna spetsialiseerumisele just sinimajanduse suunal ja läbi selle panustab maakonna majandusarengusse.

Projektitaotluse koostamise rahstamisesse panustas Saare Arenduskeskus maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusemeedet (MATA), mille omaosaluse tagas Saaremaa vald.

Ole kursis oluliste uudistega,
liitu meililistiga!web by Elixir